INFORMACE K VÝDEJŮM POVOLENEK PRO ROK 2022 MRS, z.s, pobočný spolek Brno 5 č.ú.: 267 824 279/0300

Členská známka byla z rozhodnutí MRS, navýšena o 50,-Kč t j. na 1300,- Kč

Plně invalidní důchodce je povinnen donést potvrzení o trvání plně invalidního důchodu, které vydává SSZ. Studenti od 18 do 26 let jsou povinni donést potvrzení o studiu, jinak jim nebude vydána poloviční povolenka. Držitelé průkazu ZTP se musí prokázat platným průkazem!! Nový člen po složení zkoušky a vyzvednutí rybářského lístku hradí v kategori nad 18 let včetně povolenky mimopstruhové 3.300,- Kč /zkoušky se hradí zvlášť/ rozdíl v platbách je pouze v cenách povolenek.

Detailní rozpis cen povolenek a poplatků.

Kopletní platba pro rok 2022 dle druhů povolenek: dospělí, studenti a žáci:

Členství a povolenka MP:                                          ČLEN

2.250, - Kč

Členství a povolenka P:                                              ČLEN

2.300, - Kč

Členství a povolenka MP:                                         Student

1.800, -  Kč

Členství a povolenka P:                                             Student

1.800, - Kč

Členství a povolenka MP, ZTP:                                    ZTP

1.800, - Kč

Členství a povolenka P, ZTP:                                        ZTP

1.800, - Kč

Mládež do 15 let včetně povol. MP nebo P:           Žáci

500, - Kč